Blue Point Motel

(207) 282 - 9618
55 JAMES ST
SACO, ME 04072