Iris Motel

(210) 832 - 8252
1033 AUSTIN HWY
SAN ANTONIO, TX 78209