Itsa Good Motel

(207) 883 - 2376
341 US ROUTE 1
SCARBOROUGH, ME 04074