K's Motel

(315) 686 - 3380
1043 STATE ST
CLAYTON, NY 13624