Saranac Lake Motor Inn

(518) 891 - 1950
143 LAKE FLOWER AVE
SARANAC LAKE, NY 12983