Stoughton Motel

(781) 344 - 5722
1919 WASHINGTON ST
STOUGHTON, MA 02072